Vård­företagarna kommenterar LSS-utredningen: Lös först de akuta hoten mot utförarna

Regeringen har idag presenterat direktiven för en ny LSS-utredning. Vårdföretagarna välkomnar att ett helhetsgrepp tas men vädjar till regeringen att i väntan på utredningens förslag lösa de akuta problemen i branschen. De privata utförarna av personliga assistans är i ett mycket pressat läge, vilket kraftigt försvårar avtalsrörelsen och direkt hotar utförarnas existens.

Regeringen har begränsat uppräkningen av den ekonomiska ersättningen till assistansutförarna för de kommande åren till 1,4 procent, något som gällde redan 2015. Samtidigt har andra avtal på arbetsmarknaden slutits på 2,2 procent. Utöver de löneökningar som väntas tillkommer extra kostnader för företagen inom personlig assistans i form av höjda arbetsgivaravgifter och övergång till efterskottsbetalning.

– Det finns en mycket stor risk att privata utförare av assistans tvingas lägga ner vilket kommer slå direkt mot LSS-reformens intentioner, att ge egenmakt och valfrihet till personer med assistans, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör i Vårdföretagarna.

– De privata utförarna vill bidra till en ökad professionalisering av yrket personlig assistans men det går inte med dessa ersättningsnivåer. Hur ska man kunna öka lönerna med 2,2 procent som märket är, när ersättningen bara ökar 1,4 procent? Frågar Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör i Vårdföretagarna.

FAKTA

Ungefär sex av tio med personlig assistans har valt en privat utförare.

Ett utdrag från Upplysningscentralen visar att drygt 3 av 10 privata assistansföretag inte når upp till positivt resultat. De övriga 7 av 10 ligger på en genomsnittlig vinstmarginal på 4 procent för 2014.

Kontakt
Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Erik Åslin
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se