Regeringens sjuka förslag måste stoppas

Regeringen vill skjuta över ännu mer kostnader för sjukfrånvaron på arbetsgivarna. De föreslår att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen från och med dag 91 fram till den dag som medarbetaren går tillbaka till jobbet eller anställningen upphör.

Vårdföretagarna håller med om att sjukfrånvaron måste begränsas. Men att alla arbetsgivare tar över en del av kostnaderna för långtidssjukskrivna är inte rätt att väg att gå. För det första kommer finansieringskravet att leda till att företag inte kommer att anställa personer med en sjukdomshistoria. För det andra skulle fler komma tillbaka till arbetet snabbare om arbetsgivare, medarbetare och läkare samarbetade. För det tredje är det den offentliga sektorn som står för den i särklass största sjukfrånvaron. Enligt förslaget ska arbetsgivarna ersättas, men det kommer inte att täcka kostnaderna fullt ut.

Vårdföretagarna och Almega arbetar för att stoppa förslaget. Vill du också jobba för att ökade kostnader för sjukfrånvaron inte blir verklighet? Ett sätt är att delta i diskussionen på facebooksidan ”Stoppa Strandhälls sjukskatt”.

Ett annat är att kontakta oss på marie.silfverstolpe@almega.se och berätta hur medfinansieringen skulle påverka ert företag.

Almega kommer att besvara regeringens remiss och vill ha kontakt med dig snarast, redan den 7 juni är deadline för att remissvar. Vi deltar aktivt i den arbetsgrupp som Svenskt Näringsliv har skapat och i sfärens gemensamma kampanj mot förslaget.

Läs mer om regeringens förslag och vad det skulle leda till (pdf)