Pressinbjudan: ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?”

Välkommen till en presentation av Bengt Westerbergs rapport, ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?” Efter presentationen tar en paneldiskussion vid med politiker från bland annat riksdagens socialutskott. Dagen avslutas med ett seminarium som återför assistansanvändarperspektivet på en karta, som idag i stor utsträckning ritas av människor som inte lever med assistans.