Inga studier visar ”skrämmande brister”

Socialstyrelsen visar att privata driven äldreomsorg inte håller sämre kvalitet eller att vanvård går att koppla till driftsform. Om något tyder deras studier på att privata utförare håller högre kvalitet. Myndighetens statistik visar också att privat drivna äldreboenden inte har nämnvärt lägre bemanning än kommunala. Det skriver Håkan Tenelius i en replik till Stefan Löfven och Carin Jämtin.

När Stefan Löfven och Carin Jämtin tar strid för den svenska modellen (Aftonbladet 18/4) hävdar de att ”vinstjakten” lett till ”skrämmande brister”. Debatten om vinster i välfärden är visserligen starkt politiserad och förs i ett högt tonläge, men jag måste ändå fråga vilka vetenskapliga studier Löfven och Jämtin sett som vi andra inte fått ta del av.

Enligt forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi lämpar sig äldreomsorgen förhållandevis väl för privatiseringar. De skriver att ”Grova generaliseringar om vinstsyftande utförare kommer däremot inte de äldre till gagn.”

Socialstyrelsen visar att privata driven äldreomsorg inte håller sämre kvalitet eller att vanvård går att koppla till driftsform. Om något tyder deras studier på att privata utförare håller högre kvalitet. Myndighetens statistik visar också att privat drivna äldreboenden inte har nämnvärt lägre bemanning än kommunala.

De privat drivna vårdcentralerna har en stabilare läkarbemanning och en bättre kontinuitet i vården, enligt Läkarförbundet.

Dessutom visar SCB-data att personalen i privat regi har lägre sjuktal.

Faktum är att det inte finns några studier som visar att privat driven vård och omsorg har visat ”skrämmande brister” eller att vinstjakten går ut över kvaliteten.

Det behövs både privata och kommunala aktörer. Många socialdemokrater ute i landet har förstått vikten av att vi gemensamt tacklar välfärdens utmaningar. Det är hög tid att lägga diskussionen om driftsform åt sidan och istället satsa på att ge alla patienter och äldre den bästa möjliga vården och omsorgen.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Aftonbladet 18 april 2016