Vård­företagarna söker presschef

Vårdföretagarna befinner sig sedan några år i den mediala hetluften. Framtiden för vår bransch är föremål för statliga utredningar och är en fråga högt upp på den politiska dagordningen. Samtidigt står den svenska välfärden inför stora utmaningar där branschen kan och vill spela en avgörande roll. Behoven av utveckling inom vården och omsorgen växer i takt med en åldrande och samtidigt växande befolkning. Välfärdens resurser är begränsade, och måste användas effektivt med fokus på högsta möjliga kvalitet för den enskilde.

I detta arbete är vår presschef en av nyckelpersonerna.

Vår presschef ska

– tillsammans med den näringspolitiska chefen planera och leda den proaktiva kommunikationen i näringspolitiska frågor

– leda det dagliga reaktiva och proaktiva mediearbetet

– svara för den dagliga omvärldsbevakningen

– ansvara för Vårdföretagarnas branschstatistik

– delta i planeringen och utvärderingen av Vårdföretagarnas opinionsbildande insatser

– ge kansliets medarbetare, Vårdföretagarnas förtroendevalda och medlemsföretag råd och stöd i medierelaterade frågor

Den person vi söker har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av liknande uppdrag, i en organisation, ett företag eller på en redaktion. Du ska ha mycket god kännedom om det politiska systemet och hur myndigheter fungerar. Du ska vara en mycket god skribent och vara van vid snabb leverans. Du ska ha god kännedom om sociala medier och behärska de vanliga webbverktygen. Kännedom om eller erfarenhet från vårdbranschen är ett plus men ingen nödvändighet.

Du ska ha ett personligt engagemang i samhällsfrågor och se ett särskilt värde i att genom arbetet vara med och utveckla välfärden i Sverige.

Eftersom Vårdföretagarnas kansli är en liten och öppen arbetsplats måste du trivas med händelsestyrda arbetsdagar med många sociala kontakter, många spontana överläggningar och snabba gemensamma beslut. 

Anmäl ditt intresse för tjänsten till Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius, hakan.tenelius@almega.se

Sista ansökningsdatum är 11 april.