Nej – oftast räknas inte kvinnors innovationer!

Gabriella Lavecchia, ombudsman på LO, skriver på LO-bloggen om innovationer som inte syns eller märks. Hon undrar varför vi så sällan hör om kvinnors kreativitet i arbetslivet när den bevisligen finns. Det är en mycket relevant fråga, och jag tror att Gabriella Lavecchia delvis formulerar svaret själv.

Vi ser inte på alla innovationer på samma sätt. De tekniska landvinningarna är enklare att ta till sig än de organisatoriska eller de som leder till smartare sätt utföra en arbetsuppgift på.

Jag håller helt och hållet med Gabriella Lavecchia om att innovationer som dessa osynliggörs. Det här är en sanning inte minst för vård- och omsorgsbranschen. Varje dag arbetar kunniga och engagerade medarbetare i offentliga och privata verksamheter med att bemöta patienter och brukare på bästa sätt. Deras arbetsinsatser i kombination med deras kompetens leder till bättre arbetssätt – till innovationer.

Det är glädjande att även LO ser hur välfärden kan bli bättre med smartare arbetssätt och innovationer.

Men för att innovationerna ska leda till bättre verksamhet krävs att de genomförs. Det kräver i sin tur en organisation som tillåter att nya arbetssätt prövas och utvecklas. Därför är det inte så konstigt att innovationer blomstrar i de privata verksamheterna. Inte sällan är det anledningen till att en sjuksköterska startar eget – hon (även de manliga sjuksköterskorna kan stå för innovationer, men det är inte ämnet här) har burit på en idé om hur något kan göras bättre. Genom att starta den egna verksamheten får hon möjlighet att förverkliga den.

MammaproffsenBarnmorskan Maja Robsén såg ett behov som det offentliga inte kunde tillgodose. Hennes driv och entreprenörskap har lett till grundandet av Mammaproffsen – se hennes film och hör hennes berättelse här.

Hennes innovationskraft och vilja att göra saker bättre är den konkurrens svensk välfärd behöver för att utvecklas.

LiselotteBjörkLiselotte Björk, Vardaga Demensakademi, förbättrar kvaliteten i omsorgen om äldre med demens genom att utveckla och förbättra arbetsmetoder och bemötande. Se filmen här.

Men mantrat som upprepas från de som är motståndare till vinster i välfärden och privata initiativ är att effektivisering är något dåligt. Effektivisering – eller innovationer – menar de bara kan ske på bekostnad av kvaliteten. I deras värld är all vård och omsorg reducerad till hur stor bemanningen är. Pengar kan aldrig sparas på annat sätt än med minskad bemanning, brukar det heta. Ett påstående som bara visar på en okunskap och oförståelse inför omsorgens komplexitet.

Men mantrat som upprepas från de som är motståndare till vinster i välfärden och privata initiativ är att effektivisering är något dåligt.

Det är glädjande att även LO ser hur välfärden kan bli bättre med smartare arbetssätt och innovationer. Vi kan gemensamt skapa bättre förutsättningar för att innovationer inom vård och omsorg ska synas bättre. Men det kräver också att de som utvecklar välfärden får del av den vinst deras verksamhet genererar.

Välfärden har allt att vinna på att vi släpper lös den kraft som finns hos vårdens medarbetare – oavsett kön!