Kvinnors vård­företagande – en jämställdhetsfråga

På internationella kvinnodagen vill vi passa på att lyfta fram alla de kvinnor som leder och utvecklar företag inom vård och omsorg. Det är kvinnor som banar väg för ökad valfrihet för patienter, brukare och medarbetare. Vi är stolta över att företräda en bransch som går i bräschen för ökad jämställdhet i näringslivet!

 

Vården och omsorgen är i hög grad en kvinnodominerad samhällssektor. Många av de kvinnor som leder medlemsföretag hos oss berättar om hur de tidigare arbetat i kommunal verksamhet eller landstingets sjukvård, men inte fått tillräckligt utrymme att förverkliga sina idéer om hur vården eller omsorgen skulle kunna bedrivas annorlunda och bättre. De har därför tagit steget till att starta ett eget vårdföretag istället, där de fått möjlighet att pröva sina idéer och utveckla verksamheten för patienter eller brukare.

Kvinnors möjlighet till vårdföretagande är en jämställdhetsfråga. Tack vare valfrihetsreformer som LOV i äldreomsorgen och vårdval i primärvården har möjligheterna till företagande i vården öppnats för en stor mängd kvinnor runt om i landet. Att driva eget företag har gett dem större frihet och ökat självbestämmande jämfört med att vara anställd. Men det har också öppnat upp arbetsmarknaden för kvinnor som jobbar i vården som fått fler arbetsgivare att välja bland än enbart kommunen eller landstinget.

Kvinnor som Christina Wahlström som grundat Mama Mia, Catharina Tavakolinia som startade Kavat Vård och Charlotte Barouma som öppnade Wästerläkarna är viktiga förebilder. De banar väg för andra kvinnor, både inom och utanför vården, att ta steget att göra friare val i yrkeslivet.

Fler kvinnor behövs på ledande maktpositioner i näringslivet. I vård- och omsorgsföretagen är andelen kvinnor som företagsledare nästan dubbelt så stor som i näringslivet i stort. De kvinnor som leder företag i vård och omsorg har företagarmeriter som bör vara högintressanta för företagsledningar och bolagsstyrelser i övriga näringslivet.

När tidningen Veckans Affärer listar näringslivets mäktigaste kvinnor är flera av dessa verksamma inom vård och omsorg. Åsa Inde, Team Olivia, utses till en av de mäktigaste entreprenörerna, Gun Nilsson, Capio, en av de mäktigaste styrelseproffsen, Lilelott Kilaas, koncernchef Aleris, en av de mäktigaste direktörerna – för att nämna några exempel. Deras erfarenheter av att leda stora verksamheter är efterfrågad kompetens i hela näringslivet.

På Vi gör skillnads webbplats berättar vi om vårdföretagare som Lotta Wiström som driver Sinnligt barnmorskemottagning i Knivsta, Snezana Rosengren som driver Hälsans vårdcentral i Tensta och Ruth Berglund som driver äldreomsorgsföretaget Strukturrutan i Östersund.

På Internationella Kvinnodagen skulle vi vilja mana Jonas Sjöstedt och andra politiker som ropar efter vinstförbud och vinstbegränsningar till eftertanke. För vi vill att Lotta, Snezana, Ruth och andra vårdföretagare ska kunna fortsätta att göra skillnad i vården och omsorgen.

Andel kvinnor företagsledare

 

PS. Läs också den här artikeln, skriven av några av branschens företrädare, som publicerades på internationella kvinnodagen förra året. Den är tyvärr lika aktuell idag.

Vill du fördjupa dig? Läs Vårdföretagarnas rapport En bransch som bidrar till jämställdheten