Valfriheten är inte ett nollsummespel

Konkurrensverket visar vidare att vårdcentralerna har blivit 20 procent fler sedan det nationella vårdvalet infördes. I dag har fyra av fem patienter minst två vårdcentraler att välja mellan i sin närhet. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Bohuslänningen.

Den 12/1 skriver Yngve Berlin att ökad valfrihet för den ena innebär mindre valfrihet för någon annan. Han menar också att stödet för valfrihet är så självklart att när någon kritiserar det uppfattas det som att svära i kyrkan. Men Yngve Berlin har fel på flera sätt och blandar dessutom samman korten.

Ämnet är inte för känsligt att diskutera – tvärtom. Det som däremot väcker reaktioner är när någon, som Yngve Berlin, för diskussionen utan avstamp i relevant fakta.

Vårdvalet har inte påverkat jämlikheten i sjukvården negativt. Patienter med låg utbildning och låg inkomst använder primärvården mer, både före och efter vårdvalets införande. Det visar en rapport från Myndigheten för Vårdanalys. Med slutsatserna i rapporten kan den omdiskuterade rapporten från Riksrevisionen, som Yngve Belin hänvisar till, tillbakavisas.

Konkurrensverket visar vidare att vårdcentralerna har blivit 20 procent fler sedan det nationella vårdvalet infördes. I dag har fyra av fem patienter minst två vårdcentraler att välja mellan i sin närhet. Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät.

Kanske sker nästa val med rullatorn, undrar Ygve Berlin retoriskt och parafraserar uttrycket – att rösta med fötterna. Bättre då att rösta med huvudet och förståendet fortsätter Yngve Berlin. Som om det fanns en motsättning däremellan och att förståndet försvinner med rörelseförmågan!

Problemet är att allt för många, allt för länge har fått avgöra vilka som är förmögna att fatta egna beslut och vilka som enligt Yngve Berlin egen måttstock saknar förmåga därtill. Det är inte samma sak som att svära i kyrkan – men det är cyniskt och otrevligt likväl.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Bohuslänningen 4 feb 2016