Privat vård och omsorg har högre andel fasta jobb

Kommunals rapport visar att privata utförare av vård och omsorg har lägre andel tidsbegränsat anställda 2015. Men det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen på området då kontinuitet är viktigt för kvaliteten. Samtidigt är det viktigt att se både värdet och behovet av tidsbegränsade anställningar.

Idag släpper Kommunal en ny rapport som handlar om att tidsbegränsade anställningar ökar, DN skriver om den här. Det är ett problem för välfärden om en alltför hög andel inte är tillsvidareanställda. Mötet mellan den anställde och brukaren är central för kvaliteten i välfärden och där är kontinuitet en viktig faktor.

När det gäller statistiken i Kommunals rapport för andelen med tidsbegränsade anställningar har privata vård- och omsorgsföretag en lägre andel än den kommunala sektorn 2015. I Kommunals rapport framgår detta på sidan 36 där man även kan se att privata under tid haft en högre andel än kommunerna. Det är tråkigt att Kommunal inte lyfter fram detta utan istället skriver att privatiseringar leder till sämre anställningsvillkor. Detta trots att medarbetarna hos privata vård- och omsorgsgivare har lägre sjuktal och t ex är mer nöjda med lönen.

Figur 11

Ser man till exempel på Kommun och enhetsundersökningen som Socialstyrelsen gör varje år har de privata äldreboende något färre personal som slutat senaste året.

Socialstyrelsen sjukdagar

Om man släpper diskussionen kring privat och offentligt en stund så finns det all anledning att hålla utvecklingen av andelen tidsbegränsade anställningar i samhället under uppsikt. Samtidigt är det viktigt att försöka förstå vad som ligger bakom. Många gånger är det unga som behöver ett extrajobb för att ta sig in på arbetsmarknaden, eller äldre som vill ha kvar en fot i arbetslivet. Ytterligare en förklaring kan vara de nya företag som startas som följd av valfrihetsreformerna. Ofta startas de av kvinnor som ägnat hela sitt liv åt att jobba offentligt men som nu får chansen att förverkliga livsdrömmen om att starta eget. Som nybliven egenföretagare inom t ex hemtjänst eller personlig assistans har man ofta få anställda och då är det svårt att ge alla medarbetare tillsvidareanställning i lika stor utsträckning som kommuner och stora företag. Det lilla företaget växer i takt med att fler brukare väljer dess tjänster. Om man värnar brukarnas rätt att välja så blir det också förståeligt att småföretagen behöver viss flexibilitet.

En nyckel för att minska andelen med tidsbegränsade anställningar för privata vårdgivare är att säkerställa förutsägbara villkor. Dels är den politiska osäkerheten kring Reepalu-utredningen ett problem och dels är det problematiskt när ersättningsnivåer från kommun och landsting ändras med kort varsel. Detta drabbar såklart små vårdgivare mer och gör att man inte vågar anställa som man skulle göra om villkoren var förutsägbara.