Lägg ner Reepalu-utredningen

Nya uppgifter visar att privat drivna äldreboenden inte har avsevärt lägre bemanning än kommunala. När det gäller sjuksköterskor har de privata boendena 33 procent högre bemanning. Eftersom utredningen om vinster i välfärden bygger på falska premisser om bemanning bör man lägga ner utredningen. Det skriver Håkan Tenelius på SvD Brännpunkt idag.