Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete. Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen Är mer nöjda med lönen Är mer nöjda med arbetsledningen