Den som bara jagar vinst blir inte långlivad

Ett förbud mot vinstutdelning skulle inte få de positiva följder som debattörerna påstår, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, i en replik till Kommunal.

Kommunal fortsätter att ge bränsle till den stora skendebatten om välfärdens utmaningar, att privata utförares vinster är anledningen till bristerna. Och att lösningen därmed är att förbjuda de vanliga, vinstdrivande företag som idag är verksamma inom vården och omsorgen.

SvD Näringsliv debatt hänvisar Kommunal till en medlemsundersökning där en stor majoritet av förbundets medlemmar med anställning i privata företag anser att huvuddelen av vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. Det är inget fel på det resonemanget. Varje seriös företagare vet att en bärkraftig och långsiktig verksamhet kräver både nyinvesteringar och återinvesteringar. Så agerar också givetvis vårdföretagare. Långt ifrån alla vårdföretag går med vinst idag men av de som hade ett överskott vid årets slut återinvesterades merparten i verksamheten igen, bara en mindre del gick till utdelning. Dessutom har företagen betalat 1,5 miljarder kronor i skatt, pengar som också kommer välfärden till del.

Detta redovisas sällan, för att säga aldrig, i den retorik vi hört från Kommunal sedan förbundets kongress bytte uppfattning om vinster i välfärden vid kongressen 2013. Istället har förbundet anslutit sig till de debattörer som påstår att vi genom att förbjuda vinstutdelningar får mer resurser och en högre kvalitet i välfärden. Kommunal har en ytterligt skicklig kommunikationsavdelning, och det är inte konstigt att medlemmarna tagit till sig påståendena och argumenten.

Men ett förbud mot vinstutdelning skulle inte få de positiva följder som dessa debattörer påstår. Om inte den som investerat i en verksamhet har möjlighet att få del av vinsten om verksamheten går bra kommer investeringarna i välfärden att helt stanna av. Utan ett tillskott av privata pengar blir till exempel kommunernas stora behov av nya och renoverade äldreboenden omöjligt att möta. Och att det behovet finns, det är Kommunals medlemmar de första att intyga.

De privata vårdföretagen är inte ett hot mot kvaliteten. Tvärt om. De vinstdrivande företagens framgångar går via hög kvalitet och omsorg om sina kunder. Den bilden bekräftas av Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning som visar att privata äldreboenden håller högre kvalitet än offentliga. Utförare som väljer genvägar i jakten på vinster blir inte långvariga. De väljs snabbt bort till förmån för någon som tar sina patienter, äldre eller sjuka på allvar.

Det finns många som slagit hål på det påstådda sambandet mellan vinst och dålig kvalitet. En av de är Jean Tirole, Nobelpristagare i ekonomi 2014, som avråder inte bara från att införa vinsttak på företagande inom vård och omsorg utan även mot personalregleringar. Det är inskränkningar som riskerar att hämma nya arbetssätt och innovationer som förbättrar välfärden. 

Vinstkritikernas enda ”bevis” för att vinstutdelning sänker kvaliteten är att bemanningen är något lägre i privat driven äldreomsorg. Med stöd gammal statistik hävdar de att bemanningen är 10 procent lägre i privat omsorg. I takt med att kommunerna minskat ambitionen att pressa priserna i upphandlingarna har skillnaden 2015 minskat till tre procent enligt Socialstyrelsens statistik. När det gäller andelen utbildad omsorgspersonal fanns ingen skillnad alls, och när det gällde antalet sjuksköterskor var de privata äldreboendena betydligt bättre.

Ändå är detta bara siffror på papperet. Förklaringen till att privata företag lyckas bättre i kvalitetsmätningarna är att rätt personal finns på plats vid rätt tillfälle. Det åstadkoms genom bättre schemaläggning, bättre arbetsledning, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.

Trots tonläget i vinstdebatten finns det en samsyn bland alla verksamma i vården och omsorgen. Sverige står inför stora utmaningar. Vi har en åldrande och just nu snabbt växande befolkning. Välfärdens resurser är begränsade. Alla nya idéer och arbetssätt måste uppmuntras. Vi måste få betydligt fler ungdomar att se en framtid i vårdyrkena.

Låt oss fokusera på dessa gemensamma utmaningar, Kommunal.  

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i SvD 12 januari 2016