Vinklat av Ekot om skattefel hos vård­företag

Ekoredaktionen och P1 Morgon rapporterar att vårdbolag betalar för lite skatt. Skatteverket har granskat 115 företag – hyrläkare, bemanningsföretag i vården och företag som driver vårdcentraler – och hittat brister hos 75. Skatteverket gör vad de ska, det finns inget negativt att säga om det. Tvärtom är det bra att Skatteverket gör detta jobb som i förlängningen leder till sund konkurrens. Däremot är radions vinkling av nyheten ytterligt tveksam.

Låt mig först understryka det självklara: Företag ska förstås följa lagen och betala skatt enligt reglerna. Vi kan dessutom förvänta oss att företag som verkar inom skattefinansierad verksamhet, som vård och omsorg, anstränger sig särskilt för att inte göra fel eller skatteplanera aggressivt.

Skatteverket har alltså granskat 115 företag, vad jag förstår har de flesta en koppling till verksamhet med hyrläkare. Att denna verksamhet ska granskas är något som Vårdföretagarnas kolleger i Almega, Bemanningsföretagen, drivit på. Reglerna kring det som kallas ”Fastställande av tjänsteställe” är oklara och bör reformeras menar Bemanningsföretagen. Så de granskade företagen är vad jag förstår sådana där Skatteverket sett avdrag som faller under de krångliga reglerna och därför kan ha blivit fel.

Vi ringde upp en av de två ansvariga för granskningen hos Skatteverket, Henrik Kisterud, rikssamordnare för insatsen oredovisade inkomster. Henrik Kisterud betonade att de 115 granskade företagen inte är ett representativt urval i branschen, utan företag som Skatteverket sett varningssignaler hos i inkomstdeklarationen och därför valt att granska djupare. Mot den bakgrunden är det inte så märkligt att Skatteverket hittat skattefel hos en så pass stor andel. Tvärt om, menade Henrik Kisterud, är det normalt att verket hittar avdrag för privata kostnader vid en fördjupad granskning som denna, det sker oavsett vilken bransch som granskas.

Enligt Skatteverket går det alltså inte att dra någon slutsats om skattemoralen i vårdbranschen i stort. Inte heller går det att säga att den företagskategori som granskats är mindre seriös än andra grupper av företag. Om Skatteverket skulle hitta 75 målerirfirmor som gjort felaktiga avdrag i sina deklarationer – hur många ögonbryn skulle då höjas på Ekoredaktionen? (Jag säger inte att det finns 75 målerifirmor som gjort detta, det är bara ett tänkt exempel).

Ändå är det så Sveriges Radio vinklar nyheten. Rubriken på P1 Morgons webb är när detta skrivs ”Två av tre vårdbolag betalar för lite skatt” (de ändrar förhoppningsvis rubriken när de läser detta blogginlägg). Samma formulering återfinns i redaktionens tweet. Den bild lyssnaren eller webbesökaren får är att vårdbranschen fuskar med skatten. En bild som flera medier redan bidragit till att sätta alltsedan det så kallade Caremadrevet för fyra år sedan.

Den bilden är inte sann. Den vanliga vårdföretagaren är ingen girig lycksökare, utan en seriös entreprenör som vill göra rätt, och drivs av en idé om en bättre vård eller omsorg. Vill Ekoredaktionen ha ett underlag för att visa detta bistår vi gärna. Kanske också Skatteverket.