Stockholms äldre mer nöjda i privat regi

Socialstyrelsen har frågat alla äldre som bor på vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst om hur de trivs och upplever sin situation. Frågorna ställs varje år och resultaten för 2015 har nyligen kommit. Det är tveklöst så att privata välfärdsverksamheter bidrar till en bättre omsorg för äldre om vi tittar på resultaten för Stockholm stad.

Undersökningar av detta slag gör det möjligt att jämföra verksamheter. De kommunala utförarna kan använda den som benchmark för att utveckla sin verksamhet. Konkurrensen lyfter både privat och kommunal omsorg.

Jämförelse av äldreboenden i Stockholm.
Jämförelse av hemtjänst i Stockholm.

Man ska alltid vara försiktig att dra alltför långtgående slutsatser när det gäller enkätundersökningar av detta slag, men det är onekligen en viktig pusselbit när man pratar om privata aktörer i välfärden. För Stockholms del är detta särskilt viktigt när staden nu tar fram ett nytt program för upphandling. Programmet handlar om vilka krav staden ska ställa på leverantörer och är nu är ute på remiss. Det är viktigt att kraven inte blir för detaljerade och hämmar innovationer, god kvalitet måste fortfarande vara det ledande. Jag hoppas verkligen att Stockholms stad, som varje år upphandlar för över 20 miljarder kronor, uppmuntrar sina stadsdelar att ha en dialog med de många privata vård- och omsorgsföretag som idag bidrar till äldreomsorgen. Vad är det som gör att de får så gott betyg av de äldre?

Ytterligare ett perspektiv på detta är frågan om hur civilminister Ardalan Shekarabi egentligen resonerar när han menar att vinstintresset leder fel och att vinstdrivande aktörer håller sämre kvalitet. Jag hoppas verkligen att civilministern menar allvar med försöken att hitta blocköverskridande lösningar i dessa svåra frågor, endast då kan man komma bort från den politiska osäkerhet som just nu drabbar välfärden. De privata vårdgivarna vill bidra till högre kvalitet och det borde man bejaka.