Snabbspår förbättrar integrationen

Regeringen har presenterat snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Detta drivs tillsammans med arbetsmarknadens parter och där är Vårdföretagarna en aktiv del. Snabbspår är ett viktigt arbete som i förlängningen kommer att lyfta svensk sjukvård.

I fredags presenterades snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Regeringen driver detta tillsammans med arbetsmarknadens parter och där är Vårdföretagarna en aktiv del.

Vägen till svensk legitimation är idag för lång. Det är ett problem för de många människor som kommer utifrån EU och vill sätta igång att arbeta som t ex läkare så fort som möjligt. Tyvärr gör den långa processen att kompetensen svalnar och distansen blir längre till läkaryrket.

Hälso- och sjukvården har ett mycket stort kompetensbehov idag. Snabbspår är ett viktigt arbete som i förlängningen kommer att lyfta svensk sjukvård. Denna lovvärda satsning är dock fortfarande i ett tidigt stadium och det är många pusselbitar som ska på plats för att det här ska bli bra på riktigt.

En viktig del för de privata vårdgivarna är att kunna tillvarata den språklig kompetens som finns hos många nyanlända. Det är en central del för att kunna möta framtidens behov i välfärden, vi behöver vi se till att alla svenskars behov blir behandlade på ett bra sätt, och då är ett språklig bredd mycket viktig.

Från praktik via legitimation till anställning. Så ser det ofta ut för nyanlända läkares väg in och där vill Vårdföretagarna underlätta denna kedja genom att vi uppmanar våra medlemmar att ta emot praktikanter och ta del av statliga medel som finns för detta. För de privata vårdgivarna är det viktigt att kunna se rekryteringspotentialen i att först erbjuda en praktik och därigenom knyta till sig en blivande legitimerad läkare. De privata vårdgivare är och bör vara en del av den verksamhetsförlagda delen av läkarutbildningen. Det är viktigt att landstingen hanterar vårdgivarnas utbildningsuppdrag separat från själva vårduppdraget.

Behoven av välutbildade och skickliga läkare kommer bara att öka framöver och det är bra att denna satsning äntligen är på plats.