Välkommet att regeringen värnar valfriheten i vården

​Regeringen har idag slagit fast att vårdvalet i alla landsting ska vara kvar, frågan lyfts därmed ur den så kallade Reepalu-utredningen som får nya tilläggsdirektiv på torsdag. Vårdvalet har lett till tio procent fler patientbesök, utan att kostnaderna har ökat. Det är glädjande att regeringen låter den fria etableringsrätten vara kvar, säger Inga-Kari Fryklund.