Obegripligt slag mot utsatt grupp

För att LSS-reformen ska fungera måste företagen som gör den möjlig ha sunda ekonomiska spelregler. Vänsterpartiet saknar uppenbarligen kunskap om hur företagens villkor ser ut, skriver Inga-Kari Fryklund i Göteborgs-Posten.

Maj Karlsson (V) lyfter i Göteborgs Posten (17/11) fram den förändring LSS-reformen på 1990-talet har inneburit för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att belysa detta för att frågan inte enbart ska handla om kostnader. Men för att reformen ska fungera måste företagen som gör den möjlig ha sunda ekonomiska spelregler. På den punkten har Maj Karlsson fullständigt fel ingångvärden.

Över 60 procent av de assistansberättigade har valt en privat utförare av sin personliga assistans, företag vars villkor blir allt sämre.

Av de 284 kronor som betalas ut per utförd assistanstimme går runt 85-90 procent av ersättningen till lönekostnader för de personliga assistenterna. Resterande belopp ska täcka övriga utgifter som försäkringar, lokaler, arbetsledning och utbildning av personlig assistenter med mera.

I budgeten för 2016 meddelade regeringen att timersättningen höjs med historiskt låga 1,4 procent årligen till och med 2018. Det ska täcka allt. Allt från kollektivavtalsenliga löner inklusive sociala avgifter och försäkringar till system, administration och lokalkostnader, arbetsledning och utbildning av personlig assistenter m m.

Redan idag går 3 av 10 företag inom personlig assistans med förlust. Om ingen förändring sker finns det risk att företagen ser som enda alternativ att säga upp kollektivavtalen, dra ned på kvaliteten eller lägga ned verksamheten.

Den assistansberättigade och dennes behov ska stå i centrum. Sänkta ersättningar drabbar inte något avlägset företag på Jersey – det drabbar småskaliga företag som redan nu kämpar för överlevnad. Det som håller dem igång är viljan att göra ett bra jobb, att inte lämna sina brukare vind för våg och förhoppningen att ansvariga politiker tillslut ska förstå deras situation.

Om de dåliga insikter i branschens förutsättningar som Maj Karlsson visar upp får styra grusas dessa förhoppningar definitivt.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten 27 november 2015