Ny rapport om företagens syn på sjukfrånvaro

Företagens erfarenheter av sjukfrånvaro var temat på Svenskt Näringslivs fullsatta frukostseminarium idag där en ny intressant rapport presenterades. 476 företag har svarat på enkätfrågor om sin sjukfrånvaro och sitt arbete med att få tillbaka sjuka medarbetare i jobb igen. Rapporten innehåller ett avsnitt där fyra företag, varav två inom vård- och omsorgsbranschen, delar med sig av sina framgångsfaktorer för låg sjukfrånvaro.

Rapporten bekräftar det som tidigare studier visat: sjukfrånvaron i privata företag är på en lägre nivå jämfört med snittet på arbetsmarknaden. Små företag har generellt sett lägre sjukfrånvaro än större arbetsgivare och när det gäller sjukfrånvaron inom vården och omsorgen så är den lägre hos privata arbetsgivare jämfört med offentliga. Men totalt sett är sjukfrånvaron hög inom så kallade kontaktyrken, dit vården och omsorgen tillhör.

Företagens enkätsvar ger några intressanta iakttagelser:

  • Var fjärde företag har ganska stora eller mycket stora problem med sjukfrånvaro. Ofta handlar det om för många korta sjukskrivningar. Stora företag verkar uppleva större problem jämfört med de små.
  • Företagen menar att de själva, det vill säga arbetsgivaren, är de som har störst betydelse för sjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka till jobbet. Svaren visar också att företagen rankar insatserna från Försäkringskassan och sjukvården som mycket mindre betydelsefulla. Insatserna från dessa aktörer har stor potential att utvecklas.
  • Vart fjärde mindre företag menar att privata sjuk- eller rehabiliteringsförsäkringar har stor betydelse för medarbetarens återgång i arbete, och tre av tio företag har tecknat en sådan försäkring.

Under morgonens möte diskuterades resultaten i en panel, dessvärre utan ansvarig minister som oturligt nog blivit sjuk. Solveig Zander, riksdagsledamot (C) menade att det är en viktig kunskap att de små företagen klarar av att ha en friskare personal. Vad gör dem framgångsrikare än andra? En lika viktig ingrediens för att lyckas bryta sjukfrånvaro hävdade Zander är att våga ställa frågan; vill du byta jobb?

Då behövs fler, inte hot om färre, arbetsgivare, svarade Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör. Utvecklingen av privata vård- och omsorgsgivare får inte hämmas om detta ska fungera.

På frågan om vad det är som gör att privata vård- och omsorgsgivare har lägre sjukfrånvaro än sina offentliga motsvarigheter lyfte Fryklund fram att några framgångsfaktorer går att hitta i personalens trivsel, närhet till chefen och möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Detta finns hos privata arbetsgivare, helt enkelt för att företag arbetar mer med resurserna.

Den sista publikfrågan undrade hur fler arbetsgivare kan bli mer intresserade av att arbeta med sin sjukfrånvaro? Gör ett tydligt business-case. Det råder Elisabeth Landeståhl, HR-specialist på Astra Zeneca som genom ett strukturerat arbete sänkt sjukfrånvaron från ca 3 procent 2007 till mindre än 1 procent idag. Räkna på sjukfrånvaron, vad kostar det att ha sjukfrånvarande personal? Detta är en lönsamhetsfråga, menade Landeståhl.

Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Catharina Bäck fick avsluta morgonen med dessa ord: arbetet är källan till hälsa egentligen, inte tvärtom.

Förhoppningen är nu att Socialförsäkringsministern, när hon tillfrisknat, ägnar rapporten en stund. Det finns många lärdomar att dra.

Läs rapporten här.