Vård­företagen och flyktingarna – vad är sant, vem är vinnaren?

Flyktingströmmen till Sverige slår alla rekord. Behovet av boenden och omsorg är enormt. Samtidigt anklagas de företag som på kommunernas uppdrag tar emot ungdomarna för att vara oseriösa och vinstmaximerande. Vad är sant och vad är falskt om vårdföretagens insatser i flyktingmottagandet? Vårdföretagarna bjuder till seminarium för att bringa klarhet i frågorna.