Välkommen till Privatvårdsdagen 2015

Årets program ger stort utrymme för diskussion och debatt. Deltagarna får möta politiker och andra beslutsfattare för att diskutera vad det nya politiska landskapet betyder för de privata och idéburna vårdgivarnas möjligheter till utveckling och tillväxt.

Ur programmet:

Diskussion: Vårdvalets vara eller inte vara – hur ser vi på de privata och idéburna vårdgivarnas fortsatta roll i regioner och landsting? 

Mia Frisk (KD), regionråd, Region Jönköpings län, Marie Ljungberg Schött (M), landstingsråd, Stockholmsläns landsting, Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götalandsregionen, Christer Siwertsson (M), Region Jämtland-Härjedalen, Christoffer Bernsköld (S), Region Jönköpings län, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Robert Winroth (MP), innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting. 

Forskardebatt: Vårdvalet – till nytta eller skada för patienter och sjukvård?  

Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi, Karolinska institutet, Anders Anell, professor i hälsoekonomi, Lunds universitet, Sara Korlén, doktorand, Karolinska institutet.

Incitament och drivkrafter för nya och oprövade vägar att ta sig an vårdens utmaningar. 

Carina Nordqvist-Falk, vd, Novakliniken, tidigare hälsovalschef, Region Skåne.

Datum: Torsdagen den 10 december 2015, kl. 09.45–16.30 Registrering från 09.00.
Plats: Nalen Konferens, Regeringsgatan 74, Stockholm.
Deltagaravgift: 2 495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 2 995 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Övriga: 4995 kronor+ moms.

Famna och Vårdföretagarna är medarrangörer.

Program och anmälan: www.dagensmedicin.se/privatvardsdagen2015