Reepalu-utredningen får uppskjuten deadline

Reepalu-utredningen har fått uppskjuten deadline för delarna om LOV och vårdvalet fram till 1 november 2016. De juridiska komplikationerna i dessa frågor är stora och därför behövs mer tid för att göra en ordentlig utredning. Vårdföretagarna vill att regeringen och oppositionen gör upp om villkoren. Vi behöver lämna den här skadliga diskussionen bakom oss och gå vidare för att kunna fokusera på att ge Sveriges alla patienter och brukare den bästa möjliga vården och omsorgen.

Idag har regeringen fattat beslut om att skjuta upp Reepalu-utredningens del om LOV och vårdvalet i ett år. Utredningen konstaterade själv att de juridiska komplikationerna i dessa frågor är stora och därför behövs mer tid för att göra en ordentlig utredning. Förra gången regeringen försökte ta bort det nationella vårdvalet blev det ett hafsverk utan konsekvensanalys, och regeringen fick ett svidande nederlag.

Jag är inte förvånad över att utredningen upptäckt att det är svårt att avskaffa LOV och göra vårdvalet frivilligt för landstingen. Sanningen är att det inte finns något egentligt alternativ till LOV om man vill förena valfrihet med kvalitet. Att gå tillbaka till LOU skulle drabba patienter genom bl. a sämre kontinuitet.

Men istället för långdragna utredningar om idéer som inte tål verklighetens ljus behöver vi en långsiktig och blocköverskridande uppgörelse som säkrar mångfald och valfrihet. Dagens beslut innebär en fortsatt osäkerhet för de privata vårdgivarna, vilket i sin tur hämmar utvecklingen. De privata vårdgivarna säger själva att de oroade över framtiden och undviker att göra investeringar.

Vårdföretagarna vill att regeringen och oppositionen gör upp nu om villkoren. Vi behöver lämna den här skadliga diskussionen bakom oss och gå vidare för att kunna fokusera på att ge Sveriges alla patienter och brukare den bästa möjliga vården och omsorgen.