Klåfingrighet bör ersättas med tydliga regler

Förslaget om enhetsredovisning, alltså att ekonomin ska redovisas i varje enskild enhet och inte som nu på bolagsnivå, har lyfts fram av en del moderater som ett sätt att skapa ordning och reda. Men förslaget är enbart en mildare form av den klåfingrighet regeringen och Vänsterpartiet uppvisar och inte ett sätt att säkerställa kvaliteten. Det skriver Håkan Tenelius i en debattartikel i NWT.

Vård- och omsorgsbranschen i Sverige är inte som vilken marknad som helst. Få branscher omgärdas av lika många regler och etableringströsklar. Att hitta en bransch som är utsatt för så stor politisk osäkerhet låter sig inte heller göras med enkelhet. Ändå tilltog osäkerheten när Ilmar Reepalu tillsattes att leda regeringens utredning om vinster i välfärden som till stor del tar sin utgångspunkt i myter om branschen.

Förslaget om enhetsredovisning, alltså att ekonomin ska redovisas i varje enskild enhet och inte som nu på bolagsnivå, har lyfts fram av en del moderater som ett sätt att skapa ordning och reda. Men förslaget är enbart en mildare form av den klåfingrighet regeringen och Vänsterpartiet uppvisar och inte ett sätt att säkerställa kvaliteten.

Det är en klåfingrighet som skulle hämma utvecklingen av vård- och omsorgsföretag vilket riskerar att drabba innovativa företag i Värmland. I Karlstad startades en gång i tiden företaget Passal personlig assistans. Utöver bolagsengagemanget var Kerstin Leufvén aktiv i brukarrörelsen och verkade för att lagen om personlig assistans tillkom. Tillsammans med Helena Sjölander är de fortfarande aktiva i företaget som nu har verksamhet på ytterligare fem platser och gör skillnad för personer med olika former av funktionsnedsättning.

Syftet med enhetsredovisning är att ett överskott inte ska kunna flyttas från en verksamhetsdel till en annan. Istället ska eventuella vinster återinvesteras där de uppkommit. Det är möjligt att ett företag som Passal ändå haft möjlighet att expandera sin verksamhet men det hade varit betydligt svårare.

Det år då Värmland senast deltog i Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersökning Patientenkäten toppades den av en privat vårdcentral. Töcksforspraktiken var den mest uppskattade vårdcentralen och med betyg som vida översteg den offentliga vårdcentralen som var nummer två på listan. För en värmlänning borde en sådan bra verksamhet väcka stolthet. Kanske har vårdcentralen inga planer på att utöka sin verksamhet till fler orter. Men med enhetsredovisning där ett överskott blir inlåst skulle göra det omöjligt att investera pengarna i en ny vårdcentral någon annanstans i Värmland. På vilket sätt skulle det gagnar de värmländska patienterna?

Stödet för valfrihet i välfärden är fortsatt starkt. Allt fler förstår också att valfriheten förutsätter att det finns alternativ att välja mellan och att det krävs en sund konkurrens för att det ska vara möjligt. Bland moderater är den förståelsen högre än hos andra partisympatisörer. Strax efter Carema-drevet visade Novus att 70 procent av de moderata väljarna ansåg att ett förbud mot vinster i välfärden var ett bra förslag. När Novus nyligen levererade den senaste undersökningen visade sig att bilden var en helt annan. Motståndet mot vinstutdelning bland moderata väljare har i det närmaste halverats.           

Och nu anser 42 procent av de moderata väljarna att det var en dålig eller mycket dålig idé att begränsa vinstutdelning i privata vård- och omsorgsföretag.

Nya Moderaterna borde finna trygghet i att stödet bland deras väljare för valfrihet är starkt och bejaka de privata utförarnas innovationskraft.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Aritkeln publiverades i Nya Wermlands-Tidningen 17 oktober 2015