Vård­företagare välkomnar Jonas Sjöstedt

För att uppmuntra fler politiker att besöka de privat drivna vård- och omsorgsföretagen lanseras idag Välkommen Jonas. Kampanjen tar avstamp i ett uttalande från Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som hävdade att han inte känner sig välkommen att besöka de privata vård- och omsorgsföretagen. Bakom initiativet står branschorganisationen Vårdföretagarna och deras medlemmar.