Hoppa till innehåll

Ilmar Reepalu vill tänka efter en gång till innan han föreslår vinstbegränsning för assistansföretag. Det står klart efter fredagens möte med den så kallade Välfärdsutredningens referensgrupp i fredags. I övrigt bjöd mötet med Reepalu-utredningen inte på några överraskningar. Utredningen är låst vid regeringens direktiv, som är en direkt beställning av åtgärder som kraftigt begränsar privata vårdgivares möjligheter att verka.

Det var efter ett inlägg från Vilhelm Ekensteen, ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade, som Reepalu backade.

– Mångfalden av utförare är viktig för assistansreformens funktion. När företagen ökar sin andel är det ett utslag av valfriheten. Enkla pennstreck kan leda till att man tar bort intresset att driva personlig assistans, och därmed motverkar assistansreformens syfte, sa Vilhelm Ekensteen.

Detta fick Ilmar Reepalu att erkänna att det kanske inte var så smart att vinstbegränsa just assistansföretagen. Han gav dock inget löfte om något undantag i utredningen. Personlig assistans är en av fyra vård- och omsorgsbranscher som pekas ut i direktiven där stopp för vinstutdelning och övergång till SVB-bolag ska övervägas. De övriga är sjukvård, äldreomsorg och HVB-verksamhet.

Övriga inlägg var de väntade. Jag betonade vikten av att inte låta enskilda landsting avskaffa LOV i primärvården. En övergång till LOU-upphandling av vårdcentraler vore negativ för företagen, men framför allt för patienterna som får sämre kontinuitet i vården, och mindre valfrihet. Vårdföretagarnas synpunkter hade vi också samlat i ett dokument som jag lämnade över till utredningen.

Läkarförbundet påpekade att det blivit lättare att rekrytera läkare till primärvården genom vårdvalet, vilket är ett viktigt skäl att inte riva upp reformen. Famna, som representerar idéburna utförare, påpekade att också ideella verksamheter har lättare att göra sig gällande i LOV-system jämfört med LOU-upphandlingar. Något som också gäller mindre företag.

Av de församlade organisationerna var det bara LO och Kommunal som var helt tillfreds med utredningens direktiv, inte heller det någon överraskning.

Mot slutet av mötet, som dominerades av diskussionen om vårdvalets framtid, efterlyste SPF Seniorerna patientperspektivet hos utredningen. Det märkliga var ju att när Vilhelm Ekensteen förde fram brukarperspektivet inom personlig assistans, så blev Ilmar Reepalu eftertänksam. Hade samma sak hänt om till exempel Reumatikerförbundet fått chansen?