Alla har rätt att sjunga falskt!

Anledningen till att Mytpolisen provocerar vänsterpartister är att så många av dem på detta sätt blir tagna på bar gärning med att sprida felaktigheter. Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna i en replik till Vänsterpartisterna Karin Rågsjö och Ali Esbati.

Vänsterpartisterna Karin Rågsjö och Ali Esbati upprörs över att forskning och fakta om privata vårdgivare sprids, och hävdar att vår faktakampanj Mytpolisen förs i nazistiska färger. Gång på gång vägrar vänsterpartistiska debattörer att beröra frågan om vad forskningen säger om kvaliteten i välfärden, utan fortsätter att elda under myter och missförstånd.

Ali Esbati har spridit myten att privata vårdgivare skulle ha missbrukat valfrihetssystemet i Stockholms läns landsting. Även om ersättningssystemet behövde reformeras, vilket nu också sker, visar forskare vid Karolinska Institutet att Ali Esbati har fel.

Karin Rågsjö hävdar å sin sida att miljarder försvinner från privata vårdaktörer till skatteparadis. Förutom den groteska felräkningen blir det totalt missvisande att i resonemanget ignorera de investeringar som privata vårdgivare gör. Vi har medlemsföretag som har pantsatt hus och hem för att våga starta vårdcentraler och hemtjänstverksamhet. Detta är investeringar som är nödvändiga för att klara den stora demografiska utmaningen framöver.

Anledningen till att Mytpolisen provocerar vänsterpartister är att så många av dem på detta sätt blir tagna på bar gärning med att sprida felaktigheter.

Sanningen om privat vård- och omsorg är att den håller lika hög eller högre kvalitet än offentlig. Socialstyrelsen visar i sina granskningar att privata utförare av äldreomsorg får högre kvalitet på alla påverkbara parametrar som lyfts fram.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför återkommande en nationell patientenkät. Där framgår att sju av de tio mest populära vårdcentralerna i landet är drivna privat. Med valfrihet och konkurrens har tillgängligheten ökat och privata vårdgivare öppnat mottagningar på platser det saknats offentliga utförare. Exempel på detta är Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö och Tensta i Stockholm.

Vi har haft två möten med Sverigedemokraterna. Syftet var att ge partiet samma information om våra ståndpunkter som vi ger alla andra partier, och ställa frågor om hur partiet ser på de för våra företagare, brukare och patienter så viktiga frågorna om valfriheten i vård och omsorg. Båda mötena ägde rum på riksdagen och har inte hemlighållits för någon. Att som vänsterpartisterna kalla detta för ”samarbete” blir löjligt, och att antyda att pengatransaktioner förekommit är oförskämt.

Vänsterpartiets företrädare har vi däremot träffat många gånger och i flera olika sammanhang. Eftersom det är detta parti som oftast sprider myter är det också viktigt att träffa deras företrädare ofta. Men jag tror att varken Karin Rågsjö, Ali Esbati eller för den delen Jonas Sjöstedt vill kalla våra kontakter med Vänsterpartiet för ett samarbete.

Vi eftersträvar inte heller något samarbete med vare sig Vänsterpartiet eller något annat riksdagsparti. Det vi däremot vill är att besluten som fattas i Sveriges Riksdag ska präglas av fakta och inte av myter. Därför samtalar vi med alla partier, och satsar faktiskt extra mycket på Vänsterpartiet. Bara under september har Jonas Sjöstedt fått 26 inbjudningar om företagsbesök från våra medlemsföretag. Eftersom han är partiledare för det parti som sprider flest myter ser företagen vikten av att han får se verkligheten.

Jag vill tacka för visan vänsterpartisterna tilldelat oss. Det är allas rätt att stämma upp i sång – även om den är falsk. Men lite mer taktkänsla skulle inte skada.

Håkan Tenelius

Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Expressen 24 september 2015