Varför motarbetar FI kvinnors företagande?

Jennifer Råsten, FI, skriver på SvD Brännpunkt idag (11/8) att det behövs mer feminism i näringslivet för att åstadkomma tillväxt och för att öka innovationskraften. Traditionellt sätt missgynnas kvinnor av ett mansdominerat näringsliv som förminskar kvinnors företagande, är andemeningen av Råstens artikel.

Andel kvinnor företagsledareDet är precis samma förminskande och osynliggörande Jennifer Råstens kolleger Feministiskt Initiativ gör sig skyldiga till när de motarbetar privata vårdgivare och vill förbjuda vinster i välfärden.

55 procent av företagsledarna i privat driven vård och omsorg är kvinnor. I övriga näringslivet är motsvarande siffra 29 procent. Framför sig har Feministiskt Initiativ en bransch där majoriteten av företagsledarna är kvinnor. Och just DEN branschen vill de kväva ihjäl med ett vinstförbud.

 

På vilket sätt blir näringslivet mer jämställt av det?

Det säger sig självt att vägarna in till styrelserummen och ledningsbefattningarna måste bli fler – inte färre. All den kunskap kvinnor i vård- och omsorgsbranschen samlar på sig är det som ligger till grund för att de blir kompetenta chefer. Det är det som gör att många utav dem vågar satsa på egna verksamheter alternativt efterfrågas i styrelserummen. Något som syns i SCB:s undersökning av företag med fler än 200 anställda. I vård och omsorg är 38 procent av styrelseledamöterna kvinnor jämfört med 23 procent i näringslivet som helhet.

Förbjuder vi privata vård- och omsorgsföretag idag så minskar sannolikheten för jämställda styrelser imorgon. Feministiskt Initiativ måste bestämma sig för vad som är viktigast – vinstförbud i välfärden eller kvinnors möjlighet till företagande.