Sverige ska ha världens bästa vård- och omsorg

Vårt mål måste givetvis vara att med de resurser som står till buds skapa en så bra vård och omsorg som möjligt. En vårdsektor med hög kompetens som förmår se varje patient som en individ och behandla henne därefter. En vårdsektor som bejakar nyfikenhet och lärande, som utvecklar och tillgodogör sig nya metoder för att möta framtidens utmaningar. Både de medicinska, de demografiska och de ekonomiska.

Det är ett högt satt mål, men jag vet ju att målsättningen är gemensam för hela Vårdsverige. Och det är inget orimligt mål. I vissa avseenden är vi kanske redan framme.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, frågar varje år ett stort antal patienter om hur de upplever sin vårdkontakt. Varje tillfrågad person får betygsätta hur väl deras vårdcentral presterar när det gäller bland annat bemötande, förtroende och tillgänglighet. Frågan ställs också om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till någon de kände.

Utav de tio mest populära vårdcentralerna i hela Sverige är sju drivna i privat regi.

Det borde vara aningen besvärande för personer som vill begränsa de privata vårdgivarnas möjlighet att ge vård till sina patienter. I exempelvis Västernorrland, där landstingsledningen huvudlöst vill gå före Reepalu-utredningen och inför vinstbegränsningar, är hälften av de tio mest uppskattade vårdcentralerna drivna privat.

Just nu, med tanke på debatten och utredningen, är det förstås viktigt att en tung, nationell utvärdering visar på allmänhetens uppskattning för privata vårdgivare och deras oumbärlighet för den svenska vården. Men det stora värdet av enkäten är att den visar att vården håller hög och jämn klass i hela Sverige.

De nationella patientenkäten visar nämligen att det i landets alla delar finns bra vårdcentraler. På några platser är de mest uppskattade vårdcentralerna offentligt drivna och på andra är de drivna privat. Huvudsaken är att det i alla län finns goda, högkvalitativa och uppskattade vårdcentraler att välja mellan.

 

Läs hela rapporten här.