En pragmatisk syn på privata vårdgivare gynnar patienterna

Det borde inte finnas någon motsättning mellan att värna en välfungerande verksamhet i regionregi och att bejaka privata vårdgivare som partners i sjukvården. En pragmatisk syn på privat driven och offentligt driven vård gynnar patienterna. Det skriver Håkan Tenelius i ett replikskifte med regionledningen i Örebro i Nerikes Allehanda.

 

Regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson skrev i Nerikes Allehanda (15/7) om den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken för Örebro och menade bland annat att ”vi socialdemokrater säljer inte ut sjukvården till privata intressen”. Men kanske hade sjukvården för örebroarna kunnat bli ännu bättre om regionen i högre utsträckning tog tillvara utvecklingskraften hos privata vårdgivare? Den frågan ställer Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna i en debattartikel i tidningen (18/7).

Flera vårdcentraler i Örebro brottas med läkarbrist. Håkan Tenelius pekar på att privat drivna vårdcentraler har lättare att attrahera och behålla läkare på sina mottagningar. En mer positiv inställning till privata vårdgivare skulle kunna bidra till bättre tillgänglighet och patientkontinuitet i primärvården.

Även i specialistvården är erfarenheterna av att dra nytta av privata vårdgivare goda. Förutsättningarna mellan regioner är olika. Men det är ändå värt att notera att köerna till flera behandlingar är längre i Örebro, där vården i rätt stor utsträckning sker på regionens egna sjukhus än i Stockholm, som genom vårdval har många privata vårdgivare inom ramen för sitt sjukvårdssystem.

Det borde inte finnas någon motsättning mellan att värna en välfungerande verksamhet i regionregi och att bejaka privata vårdgivare som partners i sjukvården. En pragmatisk syn på privat driven och offentligt driven vård gynnar patienterna, konstaterar Håkan Tenelius.

Klicka på debattartikeln nedan så kan du läsa den i sin helhet. Den var publicerad 18/7-2015 i Nerikes Allehanda.

 

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 18 juli 2015