”Det gäller att ta hand om sina patienter”

När vi får så fin kritik kan vi jobba vidare med ett stort smajl. Det sporrar oss till att göra ett ännu bättre jobb.” Det säger Bodil Wrahme på privat drivna Tvings läkarmottagning, till Blekinge läns tidning. Läkarmottagningen har fått högst betyg av patienterna i Blekinge och är den tredje populäraste i hela SKL:s senaste patientundersökning.

 

Bodil Wrahme, som är platschef, resonerar i intervjun om vad det kan bero på att patienterna ger sin mottagning så högt betyg. Det är en liten mottagning, verksam i ett litet samhälle, där alla känner alla. Samma personal har jobbat ihop länge. De har bara fast anställda läkare, vilket bygger patientkontinuitet.

Hög tillgänglighet är en viktig kvalitetsfaktor i primärvården. Den tycks Tvings läkarmottagning jobba aktivt med. Särskilt nöjd är mottagningen med sin satsning på fredagar. ”Många kanske drar ner på verksamheten på fredagseftermiddagen men vi har valt att ha öppet ända till klockan 17”, säger Bodil Wrahme till BLT.

Läkaren Krister Jacobsson har tidigare jobbat på Blekingesjukhuset, men nu valt att jobba på Tvings läkarmottagning istället. I tidningen avdramatiserar han frågan om i vilken regi verksamheten bedrivs.

Det här med privat eller offentligt ägande spelar inte så stor roll för patienterna. Att vi lyckats så bra här beror nog mest på att vi är en mindre enhet där vi får mer tid till att se varje patient”, säger Krister Jacobsson, som är läkare på Tvings läkarmottagning till BLT.

I den politiska debatten är frågan om vårdval och privata vårdföretag i sjukvården kontroversiell bland en del politiker. Men för patienterna är inte ägarformen den viktiga frågan, utan en välfungerande verksamhet som de känner förtroende för. Den som ifrågasätter vårdval och privata vårdgivare i sjukvården borde lyssna på läkaren Krister Jacobsson på Tvings läkarmottagning och andra i vårdens professioner som valt att jobba hos privata vårdgivare. Och inte minst – på den privat drivna sjukvårdens patienter.

BLT:s reportage om Tvings läkarmottagning i Blekinge finns bakom en betalvägg på tidningens hemsida.