Kompensationen för höjda ungdomsarbetsgivaravgifter: Unga behövs oavsett regi

Regeringen har beslutat att stegvis höja arbetsgivavgifterna för unga och att kompensera kommunsektorn för detta. Höjningen drabbar en rad branscher men kanske särskilt vård- och omsorgsbranschen där många unga får sitt första jobb. Kompensationen måste komma alla utförare av välfärdstjänster till del, såväl offentliga som privata. Därför uppmanar Vårdföretagarna idag SKL att ta fram en rekommendation för lika behandling av egen regi och privat regi.

Den 1 augusti kommer arbetsgivaravgifterna för unga stegvis att höjas. I regeringens vårändringsbudget framgår det att kommunsektorn ska kompenseras för höjningen under åren 2015-2017. Men det saknas en beskrivning av hur det ska gå till och det går inte att utläsa att den ska komma alla utförare av välfärdstjänster till del. Därför har vårdföretagarna idag skickat en skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med uppmaningen att ta fram en rekommendation för lika behandling av egen regi och privat regi när kompensationen för höjningen av arbetsgivaravgifterna ska fördelas.

Vård- och omsorgsbranschen är ofta ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden för många ungdomar. De privata vård- och omsorgutförarna är stora arbetsgivare för ungdomar i landets kommuner och landsting. Tillsammans har Vårdföretagarnas medlemsföretag drygt 13 900 anställda ungdomar under 26 år. Därför är det så viktigt att kompensationen är neutral mellan de verksamheter som drivs i kommunal- eller landstingsregi, och de verksamheter som drivs av privata aktörer på uppdrag av kommuner eller landsting. Vi vill också att kommunerna och landstingen ska föra en dialog med de privata utförarna om hur kompensationen kan gå till utifrån de lokala förutsättningarna.

Höjningen av arbetsgivaravgifterna riskerar att få stora konsekvenser för möjligheterna att rekrytera och behålla unga kvinnor och män i vård- och omsorgsyrkena. Därför är en lika behandling av kompensationen så viktig.

Läs Vårdföretagarnas skrivelse till SKL här.