7 av 10 anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten

En ny undersökning från Demoskop visar även att 69 procent anser att privata aktörer i välfärden är viktiga för valfriheten. I dag släpps 2015 års upplaga av Privat vårdfakta som innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om kvalitet och allmänhetens syn på valfrihet och mångfald.