Vård­företagarnas kommentar till Alliansens utspel om vinster i välfärden: Rätt riktning men otillräckligt

Idag föreslår Alliansen en ny utredning om välfärdstjänsterna som ett alternativ till Reepalu-utredningen. Förslaget är ett tydligt steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt. Detta hindrar inte den ursprungliga utredningen att fortsätta sitt uppdrag, och den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består.