En våt filt över de privata vårdcentralerna i Västernorrland

Landstingsledningen i Västernorrland skjuter nu upp beslut om vinstbegränsningar för privat drivna vårdcentraler till juni nästa år. Det ger välkommen tid till eftertanke och dialog. Samtidigt är skadan redan skedd. Nu läggs en våt filt över de privat drivna vårdcentralernas utveckling i länet, på samma sätt som Reepalu-utredningen.

Landstingsledningen i Västernorrland backar nu från sina ambitioner att redan i juni försöka införa vinstbegräsningar för de privata vårdcentralerna i länet. Landstingets vårdvalsutskott beslutade igår (28/5-15) att skjuta på beslutet till landstingsfullmäktige i juni 2016 istället.

Uppdraget till landstingsdirektören att omarbeta regelboken för vårdvalet i primärvården i syfte att begränsa vinstuttag ligger dock kvar. Som bakgrund till varför beslutet bör skjutas upp skriver landstingsförvaltningen att ”Uppdraget att införa begränsningar i vinstuttaget är oerhört komplext och innefattar många dimensioner. Bl a behöver frågeställningar utredas som innebär vilken möjlighet ett enskilt landsting har att ställa krav på viss bemanning, bolagsform och andra ersättnings- och uppföljningsmodeller. Detta mot bakgrund av nuvarande lagstiftning och regelverk. Det pågår även en statlig utredning om som har till uppgift att utreda dessa svåra och komplexa frågor. Så genomgripande förändringar påverkar sannolikt även patientflöden, vars konsekvenser också måste belysas.”

Vårdföretagarna välkomnar att landstinget inte kommer att ta något förhastat och illa underbyggt beslut nu före midsommar. Men skadan är redan skedd. Hotet mot de privata vårdcentralernas verksamhet i Västernorrland ligger kvar. Att skjuta på beslutet om vinstbegränsningar med ett år kommer att lägga en våt filt över de privata vårdcentralerna, på samma sätt som Reepalutredningen gör det på riksplanet. Vem vågar satsa på att utveckla sin verksamhet vidare under ett sådant hot?

När landstingsledningen nu skjuter på beslutet ger det dock tid till eftertanke, analys och framför allt – tid till dialog. Vi hoppas att landstingsledningen vill använda tiden till att lära känna sina privat drivna vårdcentraler i länet närmare och på allvar föra dialog om deras verksamhet för patienterna i Västernorrland. Kanske kan ett och annat missförstånd redas ut på vägen. Parallellt prövar Förvaltningsrätten om uppdraget om vinstbegräsningar strider mot svensk lag och EU-rätten.

De privata vårdcentralerna är viktiga partners i sjukvården i Västernorrland. De är uppskattade av sina patienter och avgörande för att primärvården ska fungera. Men för att kunna driva sina verksamheter måste privata vårdgivare – som lever upp till landstingets alla kvalitetskrav och villkor i avtalen – själva förfoga över sina resurser. Vi hoppas att en fördjupad dialog kan öka förståelsen för det. För de privata vårdcentralerna kan och vill fortsätta bidra till en bra sjukvård för patienterna i Västernorrland.