Beslut om vinstbegränsningar i Västernorrland överklagas: Liknar ett näringsförbud för privata vårdgivare

Idag överklagas beslutet i landstingsstyrelsen i Västernorrland att ge landstingsdirektören i uppdrag att ändra regelboken för vårdval så att vinstuttag begränsas. Bedömningen är att beslutet strider både mot svensk lag och mot EU-rätten.