Äntligen dags för ökad valfrihet i Sala

Kristina Nyberg, LO, och Swen Frank, Kommunal, beklagar sig (25/5 i Sala Allehanda) över att Vård och omsorgsnämnden i Sala fattat beslut om att släppa in privata alternativ i hemtjänsten. Istället för att beklaga beslutet finns det anledning att glädjas åt att valfriheten nu kommer att bli större för Salaborna.

Svensk välfärd står inför stora utmaningar inför framtiden. Utmaningar den offentliga sektorn inte kan möta ensamt. Det är därför privata alternativ är en naturlig del av en modern välfärd där offentliga och privata alternativ gemensamt skapar valfrihet och hög kvaliteten.

Enligt Socialstyrelsen är privat hemtjänst bättre än kommunalt driven på två av tre kvalitetsparametrar. När hemtjänstens brukare tillfrågas får de privata alternativen höga betyg. Det rör frågor om huruvida personalen kommer på utsatt tid, hur de utför arbetsuppgifterna eller om det uppfattas att personalen har tillräcklig tid för besöken.

Den höga kvaliteten och nöjdheten gör inte att kostnaderna för privat vård- och omsorg är högre än offentlig. Östersundsstudien, där två identiska äldreboenden – ett drivet i offentlig regi och ett i privat, visar att kostnadskontrollen var långt bättre i det privat drivna boendet. Det privata boendet får högre betyg på åtta av tio kvalitetsparametrar och gör det samtidigt till 26 procent lägre kostnad.

Det händer att debattörer pratar om valfrihet som vore det är ett begrepp att likställa med andra. Då har man aldrig ställts inför maktlösheten att vara utelämnad till ett enda alternativ. Valfriheten har ett eget värde som vi bör värna och som gäller äldre och sjuka i lika hög grad som unga och friska.

Sverige ligger i framkant när det gäller att ta hand om våra äldre. Medarbetare inom såväl den offentliga som privata äldreomsorgen säkerställer varje dag en hög kvalitet. Behandlingar blir ständigt bättre, tillgängligheten förbättras och personer med funktionsnedsättning har större möjlighet att leva värdiga liv. Detta vet varje person med insyn i vård- och omsorgsbranschen.

Att fler Salabor nu kommer att kunna bestämma vem det är som besöker dem i hemmet är en stor framgång. Valfrihet och egenmakt ska inte bara gälla personer som är friska, unga och utan funktionsnedsättning.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publierades i Sale Allehanda 29 maj 2015