Vårdstudenter vill kunna välja privata arbetsgivare

En Novus-undersökning bland vårdstuderande visar att 7 av 10 oavsett studentgrupp tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja mellan privat och offentlig arbetsgivare.

En Novus-undersökning bland vårdstuderande visar att 7 av 10 oavsett studentgrupp tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja mellan privat och offentlig arbetsgivare. Studenterna upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka sin arbetssituation, löneutveckling, karriärmöjligheter samt att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas.

– Undersökningen visar hur viktigt det är med en mångfald av arbetsgivare. Privata vårdföretag är bra arbetsgivare och bidrar till välfärden idag. Välfärden står inför stora demografiska utmaningar och då behövs attraktiva arbetsgivare, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Novus-undersökningen visar att det finns ett stort intresse bland studenterna för att någon gång under sitt yrkesliv starta företag inom vård- och omsorg. Störst intresse har sjukgymnasterna/fysioterapeuter, där 3 av 4 kan tänka sig att starta företag.

– Möjligheten till privat vårdföretagande gör att entreprenörer, ofta medarbetare som har idéer om hur de kan utveckla en verksamhet, startar företag. Idag är 54 procent av företagsledarna inom vård och omsorg kvinnor, men det kunde vara ännu fler med tanke på den kvinnliga dominansen bland både medarbetare och studerande. En eventuell begränsning av företagande i vårdsektorn slår därför extra hårt mot kvinnor, säger Inga-Kari Fryklund.

Läs mer här.

Kontakt

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Erik Åslin
Kommunikatör Vårdföretagarna
Tel: 072 702 66 44
erik.aslin@almega.se