Shekarabi håller en hel bransch gisslan

En hel bransch står redo att tillsammans med offentliga utövare arbeta fram konstruktiva lösningar. I stället för att ta tillvara detta väljer civilminister Ardalan Shekarabi att blidka Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt, skriver Vårdföretagarna.

En hel bransch står redo att tillsammans med offentliga utövare arbeta fram konstruktiva lösningar. Istället för att ta tillvara detta väljer Civilminister Ardalan Shekarabi att blidka Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. I bästa fall blir vinstutredningen ett slag i luften. I sämsta fall rämnar stora delar av vår välfärd, vårdens entreprenörer tackar för sig, och vi lämnas med enbart det offentliga alternativet.

Det bästa man kan säga om utredningen är att syftet ska vara att säkra kvaliteten i välfärden, det är en målsättning som alla privata vård- och omsorgsgivare delar med övriga samhället. Men sedan trampar regeringen och Vänsterpartiet fullständigt snett när de utgår ifrån att privata leverantörer per definition levererar lägre kvalitet än offentliga utförare i vården och omsorgen. De utvärderingar som ständigt görs visar snarast på den direkta motsatsen. Det är de privata utförarna som enligt Socialstyrelsen toppar de flesta kvalitetsmåtten och får högst kvalitetsbetyg hos patienter och brukare.

Det är en utopi att tro att landsting och kommuner skulle kunna ta över all vård och omsorg som idag drivs i privat regi med samma kvalitet som resultat. Det handlar inte bara om enorma ekonomiska investeringar som samhället skulle  stå utan,  utan också om att kunskap, innovation och nya sätt att göra det bättre för alla de som arbetar vård- och omsorg går till spillo. Rullar man tillbaka de privata alternativen rullar man också tillbaka stora delar av svensk välfärd och en utveckling som även gjort den offentligt drivna vården- och omsorgen bättre. Om regeringen och Vänsterpartiet kommer att få som de vill kommer vi alla att bli utlämnade till en enda sorts utförare, ett enda alternativ. Våra möjligheter att själva påverka vår egen och våra anhörigas vård- och omsorg genom att välja, och välja bort, kommer att bli obefintliga.

En bättre ansats än att gräva ner sig i myter om hur den privat  drivna vård- och omsorgen fungerar hade varit att försöka hitta konstruktiva lösningar tillsammans med branschen. Att titta på de positiva exempel på kvalitetsutveckling och innovation som finns hos både små och stora entreprenörer inom vård- och omsorg, men även på effektivetslösningar och hur man får nöjdare medbetare. Här skulle utredningen istället kunna fokuserat på dialog och ömsesidigt lärande mellan offentligt och privat i syfte att skapa den bästa vård- och omsorgen för framtiden. Nu hamnar vi istället i ett motsatt läge.  

Helt klart är att utredningen redan nu skapar hinder för alla små och stora entreprenörer som idag gör stora insatser i svenskt vård- och omsorg. Budskapet till deras nöjda patienter, brukare och anställda, är att de har valt fel utförare och arbetsgivare och att dessa inte kommer finnas kvar på sikt. Ardalan Shekarabi måste kunna svara alla dessa människor på vad som kommer att ske med deras vård- och omsorg, allt annat är oansvarigt.  Vi ställer oss också frågan hur  detta rimmar med en feministisk regerings ambitioner? Större delen av den privat drivna vården och omsorgen drivs eller leds av kvinnor.

Hade utredningen tagit utgångspunkt i vad som fungerar och vad som kan bli bättre istället för att utgå från myter hade den kunnat utveckla välfärden.  Nu riskerar utredningen istället att leda till ett förlorat år för svensk välfärd. Om fler dansar efter Jonas Sjöstedts pipa kommer syret i branschen snart ta slut.

Ulrika Östlund, ordförande Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades på DN Debatt 5 mars 2015