Mytpolis ska städa upp i debatten

Mytpolisen ska städa upp i den infekterade välfärdsdebatten. På webbsidan samlar vi texter där politiker och andra opinionsbildare far med osanning, samt fakta om hur det egentligen ligger till.

För en vecka sedan kom regeringens och Vänsterpartiets direktiv för utredningen om vinster i välfärden. Branschorganisationen Vårdföretagarna menar att direktiven styrs av myter. Man utgår exempelvis från att privata aktörer levererar lägre kvalitet än offentliga utförare i vården och omsorgen. Utvärderingarna visar på motsatsen. Därför lanseras idag Mytpolisen, som ska städa upp debatten och lyfta fram fakta.

– Vi ser ständigt hur makthavare och opinionsbildare medvetet eller omedvetet sprider felaktigheter. Det drabbar både företagare, patienter och brukare, och inte minst medarbetare, som inte känner igen sig i bilderna som förmedlas. Alla vinner på att debatten om den moderna välfärden utgår från fakta. Här har Mytpolisen en viktig uppgift, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Med uppropets sajt vigörskillnad.se som utgångspunkt granskar Mytpolisen debatten. Mytpolisens utred­nings­ansvar omfattar även ”cold cases” – myter som tidigare fått fäste och nu behöver klaras upp.

– Utmaningarna som vårt välfärdssystem står inför är reella. De försvinner inte för att man gömmer sig bakom myter och ideologiska agendor. Att Mytpolisen behövs är solklart. Det tydligaste exemplet är myten om kissblöjan, som precis som råttan i pizzan spridits som en farsot, säger Håkan Tenelius.

Myten om kissblöjan visar att okunskapen om inkontinens är utbredd. Historien fick fäste efter en artikel i DN som beskrev vägningen för att illustrera att Carema som drev äldreboendet Koppargården skulle vara oetiskt snåla. Sanningen är att alla utförare inom äldreomsorgen – både i offentlig och privat regi –väger inkontinens­skydd enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Syftet är att kunna anpassa skydden till individen och exempelvis undvika byten som stör nattsömnen.

Novus-undersökningar visar att 45 procent av svenska folket har gått på myten att blöjor vägs för att spara pengar. Till och med var fjärde beslutsfattare inom hälso- och sjukvården har samma felaktiga kunskap.

– Svartmålningen av vår bransch har gått så långt att den nu hotar centrala värden i välfärden, alla goda vårdkrafter behövs – såväl offentliga som privata. Vi tror ingen vill gå tillbaka 25 år i tiden då det bara fanns en vårdcentral att vända sig till, inflytandet var begränsat och vårdköerna långa. säger Håkan Tenelius.

Länkar
www.vigörskillnad.se/mytpolisen
www.facebook.com/vigorskillnaduppropet
twitter.com/Vigorskillnad
Pressbilder och grafik finns på www.mynewsdesk.com/se/vardforetagarna/images

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presskontakt Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se

Uppropet Vi gör skillnad är nu en plattform som innehåller fakta, fördomstest, filmer och case från vardagen inom den privata vården och omsorgen. Uppropet lyfter de 12 000 företag och 170 000 medarbetare som gör skillnad varje dag och bidrar till en modern välfärd.