Möjlighet att redovisa transparens på Seniorval.se

Kort information från Seniorval.se om förslaget kring att redovisa transparens.

Vad kan Seniorval.se bidra med, givet att responsen från Vårdföretagarnas medlemsföretag är positiv?

  1. Göra det enkelt för äldreomsorgsföretagen att uppfylla medlemskraven på transparens

  2. Synliggöra medlemsföretagens arbete för transparens och öppenhet och därmed visa att medlemmar i Vårdföretagarna driver på för att öka transparensen i sektorn.

Hur fungerar det för ett företag att medverka på Seniorval.se?

  1. Ansluta enheter

Företaget tecknar ett samarbetsavtal med Seniorval.se och ger information om vilka verksamheter/enheter som ska presenteras på Seniorval.se.

  1. Datainsamling

Seniorval.se:s redaktion ansvarar för att inhämta och sammanställa relevant transparensinformation. Företaget behöver endast svara på frågor och tillhandahålla redan befintligt material. Det är en tidseffektiv lösning för företaget.

  1. Visa info på Seniorval.se

Informationen presenteras i Seniorval.se:s söktjänst och når ut till alla som gör relevanta sökningar där. Informationen kan lätt skrivas ut i ett överskådligt format.

  1. Visa info på företagets hemsida

Företaget kan enkelt på sin egen hemsida visa att de uppfyller överenskommelsen om transparens genom att länka till sin information på Seniorval.se.

  1. Uppdateringar

Seniorval.se kontaktar företaget var 6:e månad för uppdateringar. Vid dessa tillfällen får företaget även statistik över hur många de når med informationen via Seniorval.se.

  1. Löpande support

Seniorval.se hjälper till med uppdateringar löpande på förfrågan från företaget.

 

Styrelsen i Bransch Äldreomsorg är positiva till förslaget från Seniorval.se och hoppas att flera medlemsföretag delar den synen. Om ni är intresserade av att ansluta er till Seniorval.se, eller vill veta mer eller ställa frågor kring detta, hör av er till: info@seniorval.se eller 070-880 06 69

Varma hälsningar

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Ps. Har du frågor om Vårdföretagarnas överenskommelse kring transparens så kontakta Peter Söderman på peter.soderman@almega.se / +46 70 793 9651.

Läs mer om Vårdföretagarnas överenskommelse om transparens.