Kvalitetskonkurrens – positivt för äldreomsorgen

Fler politiker borde lyssna på erfarna chefer som arbetar nära verksamheten och ser betydelsen av att det också finns privata utförare av vård och omsorg. Det är dags att se den verkliga nyttan av en mångfald av utförare inom vård och omsorg.

I Dagens Nyheter den 26 mars gratuleras Eva Frunk Lind på födelsedagen. Eva Frunk Lind har mycket lång chefserfarenhet från både landsting och kommun och har de senaste åren varit högsta chef för Stockholms äldreomsorg. Eva Frunk Lind menar att vi har världens bästa äldrevård. Anledningen är enligt henne att det finns en mångfald av vård- och omsorgsgivare.

”Konkurrensutsättningen har varit viktig. Det finns många fördelar med att vi kan erbjuda befolkningen ett så varierat utbud som möjligt, säger Eva Frunk Lind som betonar att dagens 70-åringar ställer helt andra krav än 70-åringarna tidigare, både vad gäller hemtjänstinsatser och boende.”

Samtidigt presenterade tidningen Expressen den 26 mars en lista över Sveriges bästa hemtjänster (finns inte på webben). Listan har tagits fram genom att väga samman två olika kvalitetsundersökningar från Socialstyrelsen där också de som nyttjar hemtjänsten har fått komma till tals.

Sju av listans tio i topp hemtjänster drivs i kommunal regi, tre i privat regi. Det motsvarar ungefär som det ser ut i riket i snitt. Men vad som är mer intressant är att samtliga kommuner som hamnar på listans topp tio är kommuner med valfrihetssystem i drift. Det vill säga kommuner som infört LOV och som därmed ger sina invånare möjligheten att välja, och välja bort. Det är inte långsökt att anta att denna möjlighet faktiskt bidrar till en generell kvalitetshöjning hos samtliga utförare, såväl kommunala som privata. Med kvalitetskonkurrens ifrån andra måste man reflektera över sin egen verksamhet. Vad kan vi förändra för att öka kvaliteten i vår omsorg? Hur kan vi attrahera kunniga medarbetare? Hur kan vi arbeta för att fler ska vilja välja just vår omsorgsverksamhet?

Fler politiker borde lyssna på erfarna chefer som arbetar nära verksamheten och ser betydelsen av att det också finns privata utförare av vård och omsorg. Det är dags att komma bort ifrån ideologiska ståndpunkter och se den verkliga nyttan av att det finns en mångfald av utförare inom vård och omsorg. Då finns förutsättningarna att även på lång sikt fortsätta ha världens bästa äldrevård.