Feltänkt om vårdens utmaningar

Vill vi att kvaliteten i den svenska välfärden ska öka måste de privata alternativen erkännas som en omistlig del av lösningen. Det skriver Håkan Tenelius i en replik till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Vill vi att kvaliteten i den svenska välfärden ska öka måste de privata alternativen erkännas som en omistlig del av lösningen. Vinstutredningen som presenterades av Ardalan Shekarabi (S) tillsammans med Jonas Sjöstedt (V) tar inte hänsyn till det. De verkliga utmaningarna lyser med sin frånvaro i direktiven till utredningen precis som de utelämnas när Ardalan Shekarabi skriver tillsammans med partikollegorna Dzenita Abaza (S) och Lasse Johansson (S) i Barometern (14/3).

Privata äldreboenden var bättre på samtliga kvalitetsindikationer som Socialstyrelsen lyfter fram i sin senaste rapport. I 15 av landets 21 landsting och regioner toppar en privat driven vårdcentral och 14 av de 20 mest populära är drivna privat. Medarbetarna är mer sällan sjuka, man har högre löner och man upplever större möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats.

Den som menar allvar med att förbättra kvaliteten i svensk välfärd kan inte bortse från fakta och undersökningar.

I bästa fall blir vinstutredningen ett slag i luften. I sämsta fall rämnar stora delar av vår välfärd, vårdens entreprenörer tackar för sig, och vi lämnas med enbart det offentliga alternativet. Den som tror att de verksamheter som idag drivs av privata aktörer kan tas över av det offentliga utan att vården blir lidande är felinformerad.

Varken de offentliga utförarna eller ideella aktörer har möjlighet att träda in för de hundratusentals brukare och patienter som idag valt privata företag för sin hemtjänst, personliga assistans eller sjukvård.

Redan nu är företag inom vård- och omsorgsbranschen begränsade. Det politiska hotet gör det allt svårare att utveckla verksamheten när investerare drar sig undan. Då hjälper inte de garantier Ardalan Shekarabi lämnar om att alla skötsamma företag som levererar bra vård också ska få fortsätta i framtiden. Det är garantier som banker och andra investerare inte kan förlita sig på.

Vårdföretagarna välkomnar initiativ som utvecklar branschen, stimulerar god kvalitet och rensar bort den dåliga. Men den ambitionen måste gälla alla aktörer i välfärden. Att ensidigt rikta sig mot privata alternativ och fullständigt utelämna de offentliga aktörerna i en sådan process är feltänkt.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Barometern 24 mars 2015