Förläng avtalet med Vårdsolen

Robertsfors kommun vill att avtalet mellan Vårdsolen och Robertsfors kommun inte ska förlängas. Detta betyder att boendet Hammarhöjd och den hemtjänst som företaget driver tvingas till avveckling, och att den enda möjligheten att välja inom kommunens äldreomsorg försvinner.

De motiv som kommuner anger är anmärkningar på ett antal rutiner tillsammans med ett resonemang om ekonomisk effektivitet. Samtidigt påpekar kommunen att kvaliteten i den utförda hemtjänsten är utmärkt. Äldreomsorgen i Robertsfors är enligt de äldre numera den tredje bästa i Sverige, och Vårdsolen har mycket bra omsorg enligt Socialstyrelsens mätningar.

LOV, lagen om valfrihetssystem, är en kvalitetsreform. Inte ett sätt att spara pengar. Kommuner som infört LOV har gjort det för att de ser en möjlighet att med hjälp av privata alternativ och konkurrens få en bättre hemtjänst. Konkurrensen och kundernas möjlighet att välja och välja bort bidrar till att alla aktörer, både de kommunala och de privata, anstränger sig för att leverera den bästa möjliga omsorgen.

Just den effekten kan vi se i Robertsfors. Ett alternativ med hög kvalitet som Vårdsolen gör äldreomsorgen bättre.

Enligt LOV måste kommunen agera konkurrensneutralt, och inte gynna den kommunala regin framför de privata alternativen. Den fråga kommunen därför måste ställa sig är: De anmärkningar som nu riktas mot rutinerna hos Vårdsolen – om kommunen funnit samma brister hos den kommunala hemtjänsten eller ett kommunalt serviceboende – hade beslutet då blivit att hemtjänsten och boendet måste läggas ned?

Jag tror knappast det. Istället hade kommunen i dialog med de ansvariga sett till att rutinerna kommit på plats. Så bör man också hantera Vårdsolen. Den höga kvalitet och den uppskattning äldre och anhöriga uppenbarligen visar är tunga skäl för att vara rädd om detta alternativ.

Låt Vårdsolen fortsätta bidra till välfärden i Robertsfors!

Håkan Tenelius, näringspolitisk  chef Vårdföretagarna

 

Artikeln publicerades i Västerbottens Mellanbygd 18 februari 2015