Begränsning av vinster blev begränsning av Vänsterpartiet

Den 6 oktober presenterade regeringen och Vänsterpartiet en uppgörelse om vinster i välfärden. Att begränsa privata utförare i vården och omsorgen har varit Vänsterpartiets enda fråga under lång tid. Men trots vinstöverenskommelsen faller stödet för partiet. Det tyder på att svenska folket vill ha kvar valfriheten och de privata alternativen.

Vänsterpartiet har under lång tid fört en hård retorik gentemot privata företag inom vård- och omsorgsbranschen. Partiets ensidiga fokus att motarbeta valfrihet och privata utövare har dock inte imponerat på väljarna. Begränsning av vinstuttaget har istället lett till en begränsning av Vänsterpartiet i väljaropinionen.

Enligt DN Ipsos senaste mätning tappar Vänsterpartiet förtroende bland väljarna i både sjukvårdsfrågor och äldreomsorg. Under perioden mellan mätningarna har Vänsterpartiet vunnit stora politiska framgångar och tvingat Socialdemokraterna och Miljöparitet vänsterut. Men signalen från väljarkåren till partiledningen är tydlig: Släpp kraven om vinstförbud!

Inte heller valet i september blev som Vänsterpartiet hade tänkt sig. Under våren kunde partiet tolka det 8-procentiga stödet i SCBs opinionsundersökning som att den företagarfientliga retoriken gick hem. Det faktiska stödet efter valnatten visade sig bara vara 5,7 procent. I november låg enligt SCB stödet kvar på 5,7 procent, alltså ingen ökning trots vinstöverenskommelsen.

Det finns alla möjligheter för ett parti att ägna sig åt politikutveckling tiden efter ett val. En öppen debatt om både principer och sakfrågor bäddar för en politik som svarar mot samhällsutmaningar. Med lösningar förankrade i verkliga problem vinner man som politiskt parti vanligtvis även framgång i opinionen.

Att kunna presentera en genomtänkt lösning är särskilt viktigt för ett parti som väljer att driva bara en fråga.

Det är tydligt att svenska väljare tycker att valfriheten och kvaliteten är viktig. Väljarna anser att valfriheten och de privata alternativen är här för att stanna. Det går inte att tolka på annat sätt än att väljarna inte upplever vinststopp som en genomtänkt lösning på välfärdens utmaningar.

Vänsterpartiet är bara ett av flera partier som just nu funderar på sin politiska förnyelse. Låt mig ge ett medskick: En framåtblickande politik besvarar frågor om hur man mäter kvaliteten i välfärden, hur ersättningsnivåer ska beräknas och hur de äldre faktiskt får bästa möjliga omsorg. En framåtblickande politik är inte en politik som drar undan mattan för privata företag, hämmar deras utveckling och eroderar valfriheten.

Ett parti med den politiken kommer av väljarna att förpassas till gårdagen.