Viktigt för förtroendet att alla vårdgivare lever upp till sina skyldigheter

Alla vårdgivare som bedriver specialistvård ska rapportera till Socialstyrelsens patientregister. Det är viktigt för förtroendet för den privat drivna sjukvården. Läs mer om vad detta innebär här.

 

Alla vårdgivare som bedriver specialistvård ska rapportera till Socialstyrelsens patientregister. TT lyfter i en artikel att alla privata vårdgivare, trots lagkrav, inte gör det.

Det är viktigt att alla privata vårdgivare lever upp till de krav som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det är väsentligt för förtroendet för den privat drivna sjukvården.

Vårdföretagarna har i våra medlemsundersökningar i Bransch sjukvård sett att inte alla medlemsföretag, som så borde, rapporterar till Socialstyrelsens patientregister. Vi har därför återkommande påmint om skyldigheten att rapportera till patientregistret och gett konkreta tips i våra nyhetsbrev och på Vårdföretagarnas webb, för att bidra till att alla medlemsföretag ska leva upp till sina åtaganden.

Vårdföretagarna utvecklar vidare kontakterna med Socialstyrelsen för att fördjupa dialogen om patientregistret samt om och hur myndigheten kan underlätta för de mindre vårdgivarna att rapportera. Vårdföretagarna driver frågan om att landstingen bör ansvara för rapporteringen, vilket skulle minska dagens dubbeladministration som tar tid från mötet med patienten. Med lösningen att landstingen rapporterar uppnås en effektivare användaradministration och ett ökat värde för patienten.