Välkommen granskning av fusket i assistans­branschen

Ekot rapporterar idag om fusk i assistansbranschen. Det handlar om oseriösa företag  som via olika sorters mutor försöker locka  till sig brukare. Det kan handla om allt från husgeråd och resor till att ge lån till anhöriga. För oss som representerar de seriösa företagen är det välkommet att detta kommer upp till ytan.

Framförallt drabbas personer med funktionsnedsättningar som inte får den assistans de har rätt till då assistansersättningen används till detta istället för till kvalitet i assistansen. Samtidigt blir det svårt för seriösa anordnare som tvingas konkurrera med anordnare som agerar omoraliskt.

Vi har från Vårdföretagarnas sida i flera år förespråkat en ökad kontroll och att Försäkringskassan men framförallt IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) måste bli betydligt hårdare när de ger tillstånd och sedan granskar de verksamheter som fått tillstånd. När det är befogat måste IVO dra in tillstånd helt, vilket myndigheten sällan gör i nuläget.

Vårdföretagarna har i sina etiska riktlinjer tydligt klargjort att det inte är OK med att agera på det sätt som Ekot beskriver. Vår branschorganisation för företag inom personlig assistans tog för fyra år sedan fram egna etiska riktlinjer och i dessa tar branschen tydligt avstånd från både detta och annat fusk.

Assistansersättningen som är 284 kronor per timme är redan idag väl låg för de anordnare som bedriver personlig assistans med kvalitet, det täcker inte ens kollektivavtalsenliga löneökningar. Den här sortens agerande är oacceptabelt mot bakgrund  av detta då det allvarligt hotar legitimiteten i systemet.  Därför välkomnar vi den debatt som Ekot nu initierat.