Bättre möjlighet för äldre att komma ut i privata äldreboenden

DN Stockholm rapporterar (6/12) att äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) driver frågan att Stockholms äldre ska ha rätt till utevistelse. Möjligheten till utomhusvistelse är en av de för kvaliteten viktiga frågor som Socialstyrelsen har med i sin brukarundersökning.  I svaren från Stockholm syns tydligt att de privata äldreboendena är bättre än de offentligt drivna på detta. På frågan ”Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?” är det 57 procent som är positiva i privat regi, medan 50 procent är positiva i offentligt regi.

Eftersom Clara Lindblom parallellt med detta driver frågan om att återkommunalisera populära äldreboenden i Stockholm blir det här såklart extra intressant. Om målet är att äldre ska ha bättre möjligheter att komma ut, hur kommer då återkommunaliseringarna att påverka detta?

Socialstyrelsens brukarundersökning 2014