​Fortsatt osäkerhet om vårdval

Efter allvarlig kritik från Lagrådet har regeringen återkallat propositionen om upphävande av kravet på vårdval i primärvården. Regeringen avser att återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli. Regeringen är direkt tondöv om den tror att kritikerna till vårdvalsstoppet har ändrat sig till våren.