Vård­företagarnas kommentar till regeringsförklaringen: Vårdvalsstoppet slår mot patienterna

Enligt regeringsförklaringen vill den nya regeringen riva upp vårdvalsreformen, som innebär att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral, och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller de krav landstinget ställer. Vårdvalsstoppet är ett hårt slag mot i första hand patienterna. Vi välkomnar regeringens fokus på kvalitet i vård och omsorg även om de kontreta förslagen måste diskuteras.