Vårdbranschen 2013: Små utdelningar i växande bransch

Den privata vård och omsorgssektorn bestod 2013 av drygt 12 000 företag med 137 500 årsanställda. Omsättningen var 103,1 miljarder kr och utdelningarna 2,9 miljarder kr, alltså var utdelningarna i vårdsektorn knappt tre procent av omsättningen. De företag som gick med vinst återinvesterade 3,8 miljarder kr. Rörelsemarginalen var 7 procent.