Värna privat vård

Vi har svårt att förstå varför Vänsterpartiet i praktiken vill ha det offentliga monopolet i sjukvården åter. På vilket sätt skulle det gagna patienterna, undrar Per-Otto Waern och Håkan Tenelius i en debattartikel i Corren.

Den politiska debatten om privat drivna verksamheter i sjukvården och omsorgen har fastnat i frågan om vinstförbud och mer regleringar, som riskerar att begränsa vårdgivarnas förutsättningar att bedriva vården så effektivt som möjligt. Men bortom vinstdebatten finns en sjukvårdsvardag, där privata vårdgivare bedriver sjukvård av hög kvalitet till lägre kostnad och gör skillnad för sina patienter.

Privata vårdgivare har kommit att bli en allt viktigare partner för landstingen, inte minst för att minska väntetiderna för patienterna. Ett sådant exempel är Medicinskt Centrum i Linköping, som tar emot och opererar patienter inom ortopedi, kirurgi och urologi. Förra året fick över 6 000 patienter sin behandling där. Patientnöjdheten är bland de högsta av specialistmottagningarna i länet. De medicinska resultaten är goda och infektionerna få. Medicinskt Centrum samverkar med sina kollegor på Universitetssjukhuset och med andra landstingsfinansierade vårdgivare. Men eftersom Medicinskt Centrum är privat drivet kan patienter också få hjälp med behandlingar som landstinget inte betalar, som manlig sterilisering eller åderbråck.

Medicinskt Centrum bidrar med sin effektiva kirurgiska verksamhet till att patienterna snabbt och smidigt kan få vård. Det gynnar inte bara dem som får vård där, utan alla patienter som väntar i kö i Östergötland, eftersom de avlastar sjukhusen i länet.

När nuvarande verksamhet startade för tretton år sedan stod också Vänsterpartiet bakom upphandlingen för att hitta lösningar på sjukvårdens köproblem. I dag är tonläget mot privata vårdgivare ett helt annat från Jonas Sjöstedts Vänsterparti. Vi har svårt att förstå varför Vänsterpartiet i praktiken vill ha det offentliga monopolet i sjukvården åter. På vilket sätt skulle det gagna patienterna?

Medicinskt Centrum är ett exempel av många på privata vårdgivare som hjälper till att kapa vårdköerna och håller hög medicinsk kvalitet till låg kostnad. Vi ser stora möjligheter för landstingen att fortsätta utveckla samverkan med de privata vårdgivarna, inte minst genom vårdval på fler områden i specialistvården. Det skulle öka patientmakten. Men också utveckla nytänkandet och kvaliteten i sjukvården. Privata vårdgivare kan och vill bidra till sjukvårdens fortsatta utveckling.

Per-Otto Waern Affärsområdeschef Specialistvård Neron Hälso- och sjukvårdsutveckling som driver Medicinskt Centrum
Håkan Tenelius näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Corren 12 september